Kampioenen Tentoonstelling 2016

 

Kampioen jeugd:Zebravink blackface grijs man met 91 punten van Ivanka Jansen

Kampioen jeugd open klasse: Kleine garsparkiet cinnamon groen met 89 punten van

Iris Starink

Kampioen kleurkanaries: Zwartkobalt rood intensief met 93 punten en bondsmedaille van W. Wassink

Kampioen zebravinken/japanse meeuwen: Zebravink pastel zwartborst grijs man met 92 punten en bondsmedaille van W. Jansen

Kampioen grote parkieten: Valkparkiet witmasker man met 90 punten van M. Starink

Kamioen open klasse: Turquoisineparkiet groen man met 91 punten van G. Harmsen

Kampioen TT: Goudbuikje met 94 punten en bondskruis van A. Goudswaard